Japantradecar.com used cars from Japan!

Members Login
Post Info TOPIC: IFOGA, a weaponry of power and dominance?
Iuni Sapolu

Date:
IFOGA, a weaponry of power and dominance?


I have never heard of a Ifoga been rejected until now. What heinous crime or wrong has this gentleman Vaiotu Mulitalo and his family done to earn a rejection of the Ifoga from his family to the village? Even where a life was taken in my village of Lona Fagaloa, about 1993, the ifoga by the wrongdoer's family was accepted. What has become of our culture? Is this rejection of ifoga in the spirit of Samoan culture? Is this a show of muscle or what?? Is there no meaning in the public humility this man and his family have suffered todate? Can the wrath of Vaimoso be satisfied only by banishment when the poor man and his family have already suffered mental, psychological and emotional rejections ? I am extremely concerned about the impact of this crazy drama on the children. The village collective's children and Vaiotu Mulitalo's children. What the fk are we doing to our children? Does anyone care? The mind boggles Samoa!!

__________________
Anonymous

Date:

Is Vaimoso bringing in the ancient meaning of Ifoga so there be wars amongst all concerned?

__________________
Anonymous

Date:

Iuni, e le ose makaupu papalagi le makaupu. Aua le avakua le akamai mai fafo e faavasega ai makaupu a guu ma alalafaga.

__________________
CWR

Date:

Iuni Sapolu wrote:

I have never heard of a Ifoga been rejected until now. What heinous crime or wrong has this gentleman Vaiotu Mulitalo and his family done to earn a rejection of the Ifoga from his family to the village? Even where a life was taken in my village of Lona Fagaloa, about 1993, the ifoga by the wrongdoer's family was accepted. What has become of our culture? Is this rejection of ifoga in the spirit of Samoan culture? Is this a show of muscle or what?? Is there no meaning in the public humility this man and his family have suffered todate? Can the wrath of Vaimoso be satisfied only by banishment when the poor man and his family have already suffered mental, psychological and emotional rejections ? I am extremely concerned about the impact of this crazy drama on the children. The village collective's children and Vaiotu Mulitalo's children. What the fk are we doing to our children? Does anyone care? The mind boggles Samoa!!


e ese lava Faagaloa ese Vaimoso. Aua le aumaia fua mea faaFagaloa e fai ai mea faaFaleaka. The simple solution is for Vaiotu to leave the village. Go back to Savaii or what freehold land he has in Apia.Perhaps one day when the village's anger has subsided, then he will allowed to return. It's not just the leadership of Vaimoso who are angry, it's the young people too. Leaga o suafa e pele ia lakou. Makua e le malamalama lava i mea faaSamoa. That palagi psycho-babble bullsh*t does not apply to Samoa..Faimai Kafiko, ua i le gu'u..you know what that means?

__________________
Anonymous

Date:

CWR wrote:

Iuni Sapolu wrote:

I have never heard of a Ifoga been rejected until now. What heinous crime or wrong has this gentleman Vaiotu Mulitalo and his family done to earn a rejection of the Ifoga from his family to the village? Even where a life was taken in my village of Lona Fagaloa, about 1993, the ifoga by the wrongdoer's family was accepted. What has become of our culture? Is this rejection of ifoga in the spirit of Samoan culture? Is this a show of muscle or what?? Is there no meaning in the public humility this man and his family have suffered todate? Can the wrath of Vaimoso be satisfied only by banishment when the poor man and his family have already suffered mental, psychological and emotional rejections ? I am extremely concerned about the impact of this crazy drama on the children. The village collective's children and Vaiotu Mulitalo's children. What the fk are we doing to our children? Does anyone care? The mind boggles Samoa!!


e ese lava Faagaloa ese Vaimoso. Aua le aumaia fua mea faaFagaloa e fai ai mea faaFaleaka. The simple solution is for Vaiotu to leave the village. Go back to Savaii or what freehold land he has in Apia.Perhaps one day when the village's anger has subsided, then he will allowed to return. It's not just the leadership of Vaimoso who are angry, it's the young people too. Leaga o suafa e pele ia lakou. Makua e le malamalama lava i mea faaSamoa. That palagi psycho-babble bullsh*t does not apply to Samoa..Faimai Kafiko, ua i le gu'u..you know what that means?

Iuni Sapolo..... alu e ai niau kae, ma igu le sua.

Do not open your mouth about things you have no understanding of. Vaimoso is a sovereign villiage whose traditions and protocols existed since the beginning of time. Do not bring your fiapalagi kae here.

__________________
Iuni Sapolu

Date:

There are certain universal concepts we all share whether you are Samoan or not. One of which is AVA ( respect/reciprocity). I take it from some of the views expressed, that you dont want to debate the concept of AVA in relations to our duties and responsiblities to younger generations who are the future of Samoa. I also take it that you do not want to debate the concepts of AVA & others, towards the meek and women who are affected in these pagan practices of MU LE FOAGA etc. I take it that your women and children are govern our everyday lives in Samoa. Finally, I take it that you hide behind your anonymity because it is safe to do so rather than having an open public debate about some of our cultural practices and concepts which may or may not have to change with time. That Vaimoso and an individual are in dispute over the Ifoga, is a good time to publicly consider cultural practices of this sort! I dont agree that we should simply shut the fk up and say nothing!!

__________________
Anonymous

Date:

Just becoz every other Ifoga has been accepted doesn't mean every Ifoga then should be accepted. Afai o oe o se Faiava i kokogu ose gu'u, e kakau oga e ola faaekeke ma faa-aloalo i mea a lega gu'u. E kakau oga fesili mulimai ia muamai pei o ga upu faa-Samoa. Ua kele mea leaga a Mulikalo ua fai, ae ogosa'i lava Vaimoso. O suafa piko i kaua ia i Vaimoso - o le Une ma le Manuleleua - lea ua le-popoi i ai Mulikalo.
O ia o le faiava, e leai soga piikaga i le Maguleleua, a ua gofo ma fa'ae'e suafa ia pei se mea kaalo. Feololo pe aga gi vai-makai. Aga ua kula'i filemu Mulikalo, sei faake'a le ika o Vaimoso, semanu ua leva ga uma le makaupu. E le gagau maka se laau. Ouke malamalama lelei i le gu'u lea o Vaimoso oga ouke mau paolo ai. Ua laki Mulikalo i le kele o aga mea leaga ua fai, ma le le-fasia e le guu, pe a fuafua aku i le uiga o Vaimoso igi kagaka e fia faasaga kau i a lakou.

Pau a le vaifofo, o le kula'i o Mulikalo mo siga kaimi se'i fai gi ai o le faaiuga a le guu, ma se'i kau paga-malie le ika ma le koko vevela o le gu'u. Aua le fa'akau makakao i le guu i le kaimi gei, oga ua leva ga fai le le-mafaufau o Mulikalo i le guu. I know for a fact, ua kuai a oga fekagofi aku le kupulaga a Vaimoso e fasipala Mulikalo, oga o loo kaofiofi e makai o le gu'u. A le alu la Mulikalo mo se kaimi, e iu iga le mafai e makai oga kaofi le kupulaga. Knowing Vaimoso, e kukusa a kagaka makukua ma kagaka laiki pe a oo iga oso le faalavelave. And i'm sure Mulikalo would have known this ages ago, but he kept on testing Vaimoso's patience.
Now he has and must leave the Lion's den, before the Lion eats him alive.

__________________
CWR

Date:

Iuni Sapolu wrote:

There are certain universal concepts we all share whether you are Samoan or not. One of which is AVA ( respect/reciprocity). I take it from some of the views expressed, that you dont want to debate the concept of AVA in relations to our duties and responsiblities to younger generations who are the future of Samoa. I also take it that you do not want to debate the concepts of AVA & others, towards the meek and women who are affected in these pagan practices of MU LE FOAGA etc. I take it that your women and children are govern our everyday lives in Samoa. Finally, I take it that you hide behind your anonymity because it is safe to do so rather than having an open public debate about some of our cultural practices and concepts which may or may not have to change with time. That Vaimoso and an individual are in dispute over the Ifoga, is a good time to publicly consider cultural practices of this sort! I dont agree that we should simply shut the fk up and say nothing!!


if Mulitalo had AVA as you so espouse, then none of this would've happened..ua malosi le le Ava ma le le mafaufau o Mulikalo ia Vaimoso ua mafua ai gei mea uma..don't talk about Ava if you don't understand the concept..ua leva oga ogosa'i le guu i le le AVA ma uiga faapuaaelo a Mulikalo e fai..

__________________
Doc in da house

Date:

O a uiga fa'apua'aelo sa fai? What behaviours or conduct are deemed to be "like stink pig" or "fa'apua'aelo"? What is so painful to Vaimoso? Your responses are relevant to public understanding of what underlies this sad Samoan saga! I am trying to understand your argument against the individual man and his family from the collective of Vaimoso village, but everytime you explode & blogg in anger the issues become clouded! So what did this man do that earned the wrath of Vaimoso? And why has his wife and children suffered along?

__________________
CWR

Date:

Doc in da house wrote:

O a uiga fa'apua'aelo sa fai? What behaviours or conduct are deemed to be "like stink pig" or "fa'apua'aelo"? What is so painful to Vaimoso? Your responses are relevant to public understanding of what underlies this sad Samoan saga! I am trying to understand your argument against the individual man and his family from the collective of Vaimoso village, but everytime you explode & blogg in anger the issues become clouded! So what did this man do that earned the wrath of Vaimoso? And why has his wife and children suffered along?


gee..hmmm..I don't know..where do I start?..he brandished a shotgun at a high-ranking village matai..he bestowed one of the highest of four titles of Faleata pertaining to Vaimoso even though he's a faiava from Savaii..he tried to change the faalupega of Vaimoso..he went on radio and newspapers and told lies about the late Council of Deputies Mataia Visesio and Vaimoso..yep..that's amio faapua'aelo..he should be kicked out of the village

__________________
Vaimoso in blood & flesh

Date:

Further to CWR's comments, he also called a village meeting eventho' it's not his role and he's a faiava. Vaimoso doesn't have to be dragged to court becoz of a faiava.
Vaimoso can go to court becoz of a real Vaimoso tama fanau....yes that's fine. But to go to court becoz of a rude faiava who does not know his palce in the vilage.. that is a NO, NO...NO WAY !.

O ai ia loga **** e sau ai fia poko ma fia maka muamua ma fiapule i kokogu o le gu'u.
Leai se eseesega o le latest fiapoko a Mulikalo lea ua fai, ma le ka'aka'a a o Simi alu aku fa'ae'ee le suafa Maliekoa ia ai, ae leai saga pule i lega suafa.

Faigofie a le mataupu pe ana fai atu ia Mulitaea..oi Mulitalo e tula'i, ma tula'i. Semanu e le fa'a-la-la iai e Vaimoso le 'mu o le foaga'. Ua laki o Vaimoso, ana seisi nuu lea, e tasi loa le mea sese a se faiava e fai, togi loa i fafo ma le nu'u.

Don't waste your time arguing pointlessly, becoz it's not gonna change Vaimoso's decision to ban this IDIOT from the village. The court's decision has inflamed an already volatile situation. When in Rome you do what the Romans do, when in Lago Savai'i, then you do what you want in your own village. Upu a le tusi - tatau le ta i le tua o le Vale(Mulikalo). Upu a le palagi - you have to be cruel to be kind.

Go Vaimoso ! Get rid of this Idiot so that future generations of the village don't have to put up with the fiapule/fiapoko of any rude faiavas.__________________
Anonymous

Date:

Doc in da house wrote:

O a uiga fa'apua'aelo sa fai? What behaviours or conduct are deemed to be "like stink pig" or "fa'apua'aelo"? What is so painful to Vaimoso? Your responses are relevant to public understanding of what underlies this sad Samoan saga! I am trying to understand your argument against the individual man and his family from the collective of Vaimoso village, but everytime you explode & blogg in anger the issues become clouded! So what did this man do that earned the wrath of Vaimoso? And why has his wife and children suffered along?


Doc and Iuni, what Mulitalo has done to Vaimoso is out of line. He invaded Vaimoso if you put in another way. He challenged these families and village of who has the power in the village. A tuu i se isi itu ua faalumaina e Mulitalo le aiga o lona to'alua ona o ia e leai sana fai a i mea e fai a le nuu. E tatau on faafetai ua tuu atu e le aiga o lona toalua se suafa matai, e le alu ai e mu ona mata i le umu ma le umukuka i totonu o le aiga a lona toalua ma lana fanau. O tagata e iai le faia i totonu o Vaimoso mai le aiga o Mulitalo, na'o lana fanau ma lona toalua, ae le'o o Mulitalo. Doc and Iuni, I don't think you know the faasamoa at all. Se'iloga lava e faataga atu e le Sa'o ia Mulitalo i mea e fai ona iai lea o le aia a Mulitalo. Other than that he cannot do anything regarding anything decision making and approval of anything in the his wife's family. Mulitalo deserved rejection and banishment, because of his stubborness and hard head that caused all this chaos in the village of Vaimoso. Iuni and Doc don't ever discredited the Faasamoa, because if we loose the faasamoa we are nobody. This is why we have a country, not only for our lands, but also, culture and language. Without these three we don't have a home or a country in the eyes of the world. Don't let knowledge of civilization questions our roots of who we are "SAMOAN". The situation right seems like Vaimoso is the bad guy but little do you know the one you pity is the devil himself. Mulitalo is playing up everyone and anyone to get pity of his punishment and the consequences of what he has been doing to his wife's family. If he loved his children and his wife he wouldn't stepped over the line. He showed no compassion, love, and respect for his wife and children. Mulitalo has put everyone in this predictament. I have no compassion for him at all, he needs to abide whatever the village of Vaimoso asked of him to do. Humbleness and remorse is the key remedy this situation. And it has to come from Mulitalo himself, not from anyone else. Because he alone decided to disregard the rightful heirs of the Manuleleua families and the village of Vaimoso. Mulitalo lived by the sword so he shall die by the sword, as the saying goes. In this case Mulitalo lived by force in Vaimoso, so shall he be removed by force from Vaimoso.

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

Doc in da house wrote:

O a uiga fa'apua'aelo sa fai? What behaviours or conduct are deemed to be "like stink pig" or "fa'apua'aelo"? What is so painful to Vaimoso? Your responses are relevant to public understanding of what underlies this sad Samoan saga! I am trying to understand your argument against the individual man and his family from the collective of Vaimoso village, but everytime you explode & blogg in anger the issues become clouded! So what did this man do that earned the wrath of Vaimoso? And why has his wife and children suffered along?


Doc and Iuni, what Mulitalo has done to Vaimoso is out of line. He invaded Vaimoso if you put in another way. He challenged these families and village of who has the power in the village. A tuu i se isi itu ua faalumaina e Mulitalo le aiga o lona to'alua ona o ia e leai sana fai a i mea e fai a le nuu. E tatau on faafetai ua tuu atu e le aiga o lona toalua se suafa matai, e le alu ai e mu ona mata i le umu ma le umukuka i totonu o le aiga a lona toalua ma lana fanau. O tagata e iai le faia i totonu o Vaimoso mai le aiga o Mulitalo, na'o lana fanau ma lona toalua, ae le'o o Mulitalo. Doc and Iuni, I don't think you know the faasamoa at all. Se'iloga lava e faataga atu e le Sa'o ia Mulitalo i mea e fai ona iai lea o le aia a Mulitalo. Other than that he cannot do anything regarding anything decision making and approval of anything in the his wife's family. Mulitalo deserved rejection and banishment, because of his stubborness and hard head that caused all this chaos in the village of Vaimoso. Iuni and Doc don't ever discredited the Faasamoa, because if we loose the faasamoa we are nobody. This is why we have a country, not only for our lands, but also, culture and language. Without these three we don't have a home or a country in the eyes of the world. Don't let knowledge of civilization questions our roots of who we are "SAMOAN". The situation right seems like Vaimoso is the bad guy but little do you know the one you pity is the devil himself. Mulitalo is playing up everyone and anyone to get pity of his punishment and the consequences of what he has been doing to his wife's family. If he loved his children and his wife he wouldn't stepped over the line. He showed no compassion, love, and respect for his wife and children. Mulitalo has put everyone in this predictament. I have no compassion for him at all, he needs to abide whatever the village of Vaimoso asked of him to do. Humbleness and remorse is the key remedy this situation. And it has to come from Mulitalo himself, not from anyone else. Because he alone decided to disregard the rightful heirs of the Manuleleua families and the village of Vaimoso. Mulitalo lived by the sword so he shall die by the sword, as the saying goes. In this case Mulitalo lived by force in Vaimoso, so shall he be removed by force from Vaimoso.


further more... o le suafa matai na tuuina atu e le aiga o lona toalua o se faaaloalo mo Mulitalo. E mafai ai ona iai sona leo i talanoaga a le aiga i mea e fai. E mafai ona faufautua ma o'o atu ai sona manatu i tu'utu'uaga o mea faaleaiga ma le nuu o Vaimoso, ae leai, leai lava sana pule. A fia mana'o ia Mulitalo e faaali lana pule ona alu lea e fai i lona lava aiga ma lona nuu moni, ae aua le fiapule fua ia i Vaimoso. Ona o so'u toalua lea, e le faate'aina e lo'u aiga ma lo'u nuu ae oute faateaina ma tuli e alu i le latou aiga....lol....

__________________
Anonymous

Date:

Dog in the house & Iuni,

Aua le koe masae fua lua guku i le makaupu lea pea le o oulua ogi Vaimoso.

Ua pei fou oulua o Mulikaea le aia valea fua i mea a Vaimoso ae le ose Vaimoso.

Aikae le kagaka ia e fiapoko i mea a le lakou gu'u ae le o le aia valea fua i mea a isi guu.

Kukusa a oulua ma Mulikaea le amio "fa'apua'aelo" !!!.....

__________________
Anonymous

Date:

Malie kele le saunoaga o le au vaimoso ga faasoa mai ai. lol

The Samoan language is very descriptive and poetic when used in anger hahaha very funny to read.

Malie lava lou finagalo Iuni ma Doc, e sa'o lava le manatu o Vaimoso. Mulikalo should return to sender and wait for the peaceful winds of Jesus Christ to come and cool everyone down.

__________________
Anonymous

Date:

Iuni, imagine if your husband (se'i tulou) was given a matai title from your side of the family and then he came into your village and started bossing everyone around as if he is a tagata lau'ele'ele and he has the right to bestow some of the highest titles in your village and family on whoever he wants. That is not right because that is your family and that is your village and your village's faalupega goes back centuries longer than before your husband was even born.

This is what Mulitalo the faiava has tried to do in Vaimoso. Not only that, he has completely shown disregard to the alii ma faipule of Vaimoso over the past thirteen years when the first incident happened.

I know you like defending criminals as part of your job but this man has no defence. He should retire from Vaimoso and let his Vaiotu family start to patch together the differences between the village and the Vaiotu.

__________________
Iuni Sapolu

Date:

Thank you, for the views ofthe collective Vaimoso reps on this thread. And its obvious its merely one-side of the dispute. Can we hear from the other side, Mulitalo and family? in particular it has not been reported how his wife and children are doing. How they are coping. We are only hearing what one side from the news reports!!

__________________
Brown Butt Patriot

Date:

i believe some aspects of the samoan culture is contradictive to the principles that samoa was founded...which is non other than the all mighty himself.

just another example that most of you on the rock aren't as high and mighty as some of your posts on here protray.

seriously, so what if he's a faiava? he's God's child and that in itself is enough to warrant forgiveness as Jesus did for Vaimoso! God Bless! another example of hippocrasy..great example for the future of vaimoso. if all fails do it with brute force right?

__________________
Anonymous

Date:

Brown Butt Patriot wrote:

i believe some aspects of the samoan culture is contradictive to the principles that samoa was founded...which is non other than the all mighty himself.

just another example that most of you on the rock aren't as high and mighty as some of your posts on here protray.

seriously, so what if he's a faiava? he's God's child and that in itself is enough to warrant forgiveness as Jesus did for Vaimoso! God Bless! another example of hippocrasy..great example for the future of vaimoso. if all fails do it with brute force right?
y But right now is the time for Mulitalo to abide with Vaimoso, so that they can calm themselves down. As we all know our people we are forgiving and kind heart. But when we are provoked, that's when hell (excuse the wording) breaks loose, until they are calmed down. I have faith that Vaimoso and Mulitalo will forgive him later on because of the children and his wife. But as for now it is best for him to accept their decision for him to leave. We always talk about God's character and principles, and everyone interpret them the wrong way. With this issue here, we see arrogance, manipulation, disobedience, abusive power, anger, compassion, hatred, feeling of being betrayed, deceit and ignorance. All these emotions and characteristics, to us, clouds our vision of God and his love and mercy. This is why there is so much hostilities with this issue with Mulitalo and Vaimoso. There is no humbleness, obedience, acceptance, patience, forgiveness or obedience and honesty with each other. It is not that we do not believe in God, it is because psychologically this village has been abused by Mulitalo for so long that, this village has to stand up and defend themselves. If I accepted a homeless person, who is a relative, or just any homeless person to stay with my immediate family in my own home, and this person, ends up abusing my children, help himself to anything that belongs to me and my family, and he does it many times and for many years and I keep forgiving him, there will be a time that I would be fed up with it, and just tell that person to leave. If he doesn't then I will call the police to remove that person. Put yourself in the Manuleleua families shoes and Vaimoso...what would you do? I will guarantee, you will feel the same way as Vaimoso and the Manuleleua families too. But later on when you see that person again, there would be a different feeling from both sides. These two parties needs to have some space from each other to think of what has happened. And it is best for Mulitalo to leave,for him to think about his past behavior and same goes with Vaimoso that is the most intelligent solution to this matter. Just give each other some space and time cool off and think about the situation and maybe later on things will be ok and peaceful. May the peace of God be with everyone that is involved in this matter.

__________________
Anonymous

Date:

Iuni Sapolu wrote:

Thank you, for the views ofthe collective Vaimoso reps on this thread. And its obvious its merely one-side of the dispute. Can we hear from the other side, Mulitalo and family? in particular it has not been reported how his wife and children are doing. How they are coping. We are only hearing what one side from the news reports!!
The reason why you are not hearing from the wife and children is because Vaimoso is their home, they know their father/husband is out of control. Right now i guarantee, that the wife and children are praying that Mulitalo would humble himself or either that they are ashamed of their father's behavior.

__________________
Anonymous

Date:

FINALLY SOMEONE WHO HAS A BRAIN ON THE ROCK! Thank you Jesus i thought hope was lost in our people on the rock.

i understand your view and i respect that. i just find it odd that we samoans go to church every sunday to listen to what jesus went through and eventually being crucified for OUR sins. his message is simple, no matter how much it hurts..FORGIVE!

vaimoso has every right to deny the ifoga. however, resulting to mu ole foaga is not christian-like and should be banned. yet, we continue to preach forgiveness. i call that hipocrassy!

i was taugt that God will take care of those who are unrighteous. and we as his children should remain humble and forgiving, as jesus was on earth.

Anonymous wrote:

Brown Butt Patriot wrote:

i believe some aspects of the samoan culture is contradictive to the principles that samoa was founded...which is non other than the all mighty himself.

just another example that most of you on the rock aren't as high and mighty as some of your posts on here protray.

seriously, so what if he's a faiava? he's God's child and that in itself is enough to warrant forgiveness as Jesus did for Vaimoso! God Bless! another example of hippocrasy..great example for the future of vaimoso. if all fails do it with brute force right?
y But right now is the time for Mulitalo to abide with Vaimoso, so that they can calm themselves down. As we all know our people we are forgiving and kind heart. But when we are provoked, that's when hell (excuse the wording) breaks loose, until they are calmed down. I have faith that Vaimoso and Mulitalo will forgive him later on because of the children and his wife. But as for now it is best for him to accept their decision for him to leave. We always talk about God's character and principles, and everyone interpret them the wrong way. With this issue here, we see arrogance, manipulation, disobedience, abusive power, anger, compassion, hatred, feeling of being betrayed, deceit and ignorance. All these emotions and characteristics, to us, clouds our vision of God and his love and mercy. This is why there is so much hostilities with this issue with Mulitalo and Vaimoso. There is no humbleness, obedience, acceptance, patience, forgiveness or obedience and honesty with each other. It is not that we do not believe in God, it is because psychologically this village has been abused by Mulitalo for so long that, this village has to stand up and defend themselves. If I accepted a homeless person, who is a relative, or just any homeless person to stay with my immediate family in my own home, and this person, ends up abusing my children, help himself to anything that belongs to me and my family, and he does it many times and for many years and I keep forgiving him, there will be a time that I would be fed up with it, and just tell that person to leave. If he doesn't then I will call the police to remove that person. Put yourself in the Manuleleua families shoes and Vaimoso...what would you do? I will guarantee, you will feel the same way as Vaimoso and the Manuleleua families too. But later on when you see that person again, there would be a different feeling from both sides. These two parties needs to have some space from each other to think of what has happened. And it is best for Mulitalo to leave,for him to think about his past behavior and same goes with Vaimoso that is the most intelligent solution to this matter. Just give each other some space and time cool off and think about the situation and maybe later on things will be ok and peaceful. May the peace of God be with everyone that is involved in this matter.
__________________
Anonymous

Date:

Is it any less civilised for Samoan villages to have punishments like 'mu le foaga' or 'ati ma le laulau', than it is for powerful western countries like the United States having death by gassing or the electric chair?? In fact, in the United States, fundamentalist christian sects often lead the clamour for the death penalty saying the bible supports it.

At least in the mu le foaga, only the property is met with death, not (usually) the people themselves.

Go figure eh?

__________________
TAUTUA

Date:Malo le soifua manuia isi o tatou atunuu i le agalelei faasoa mai o le matai sili i le lagi. Viia Iesu.


IFOGA, a weaponry of power and dominance?

I will answer that question later but let me share with you all my fellow citizens regarding the true meaning of IFOGA if I can.

Every wound need, and I really mean need time to heal or to be healed. In other words, there is no magic word such as APRACADAPRA as in the wiggles to heal a wound in a blink of an eye. The medical experts are still searching for that magic medicine that can heal a wound in a blink of an eye so it looks like it is an imagination or an ideal that maybe worth exploring.

Humble and pray for the true wisdom. Whenever you make a bad decision, you should sit down as they say with your analytical sense and visualise the entire situation. Where did you start from and how you end up there. So it should come from within you, not some else, the feeling of apologetic and sorry. O le lagona ua e matua salamo moni lava i lau faaiuga sese na fai. Take the prodigal son for example. He thought he knew better than his father and his older brother and therefore he can do whatever he wants to do. The wisdom did not enter his inner being in a blink of an eye. Ana le aai faatasi ma taifau ma mea-i-tau-olo, e le on le switch which shine him the true light of wisdom. It does takes time to heal his wound but what is more important is that he realised what he did was wrong and tasteless.

In Vaimosos case, IFOGA is not and never a weaponry of power and dominance, but a true solution to this case. HOWEVER THEY (Mulitalos and his family) USE IT IN A WRONG TIME. WRONG TIME PLEASE. Soo se tasi e i ai se tofa mamao ma se utaga loloto, o le faaaogaina o le ifoga i le faasamoa ma le agaifanua, e le tupu loa se faafitauli manatu loa o le ifoga o le a alu. E masani tautai o le tuaau pe a tetele timuga ma tafega ona faapea, Sei toa le nefu ona sii loa lea o le faiva. Guaranteed, e laulau sasaa le faatamasoaliiga.

Tatou tau fai tatalo faatasi ina maua se faaiuga mai le Atua mo le filemu moni o le afioaga o Vaimoso.Manuia le faasauga;

__________________
Anonymous

Date:

CWR wrote:

Doc in da house wrote:

O a uiga fa'apua'aelo sa fai? What behaviours or conduct are deemed to be "like stink pig" or "fa'apua'aelo"? What is so painful to Vaimoso? Your responses are relevant to public understanding of what underlies this sad Samoan saga! I am trying to understand your argument against the individual man and his family from the collective of Vaimoso village, but everytime you explode & blogg in anger the issues become clouded! So what did this man do that earned the wrath of Vaimoso? And why has his wife and children suffered along?


gee..hmmm..I don't know..where do I start?..he brandished a shotgun at a high-ranking village matai..he bestowed one of the highest of four titles of Faleata pertaining to Vaimoso even though he's a faiava from Savaii..he tried to change the faalupega of Vaimoso..he went on radio and newspapers and told lies about the late Council of Deputies Mataia Visesio and Vaimoso..yep..that's amio faapua'aelo..he should be kicked out of the villageGEE U ALL STILL ON THE BC CENTURY EVEN B4 CHRIST..
wE ARE IN THE 20 CENTURY,EVERTHINGS CHANGES.
aND BESIDES THE FAIAVA FROM SAVAII KNOWS THE BEST,
hE WANTS TO CHANGE VAIMOSO FOR BETTER PLACE TO LIVE NOT A PIGSTY..
tHATS WHY WHY HE FRUSTRATE WITH THE NONSENSE,
SO HE TURN INTO ALCOHOLIC THE ONLY SOLUTION TO GET FREE HEADACHE FROM THE VILLAGE,
GIVE CHANCE TO THE SAVAII FAIAVA,HE KNOWS WHATS HE'S TALLKING ABOU..
oR RU JEALOUS COS HE IS SO CLOSE TO FIND OUT WHO'S THE BULLYING IN HERE.
VAIMOSO WILLNEVER BE THE SAME,,WILL ALWAYS REMEMBER FROM YOUR BAD JUDGEMENT AGAINST THE FAMILY...
AND YOU THINK YOUR ARE CHRISTIAN I DON;T THINK SO...
i DON'T CARE WHAT YOUR CALL ME NOW BUT THATS THE TRUTH..
I KNOW HE'S DONE ALOT OF THINGS TO UPSET THE VILLIAGE,DID HE KILL ANYBODY,OR HARM ANY ONE,RAPE,STEAL OR SLEEP WITH YOUR WIFE..
AND THATS,WHAT YOU CALL A PUAAELO,@ THE MOMENT HE STILL SMELL MOSO'OI.
JESUS B4 PILATE IS THAT RING THE BELL...????__________________
Anonymous

Date:

CWR wrote:

Doc in da house wrote:

O a uiga fa'apua'aelo sa fai? What behaviours or conduct are deemed to be "like stink pig" or "fa'apua'aelo"? What is so painful to Vaimoso? Your responses are relevant to public understanding of what underlies this sad Samoan saga! I am trying to understand your argument against the individual man and his family from the collective of Vaimoso village, but everytime you explode & blogg in anger the issues become clouded! So what did this man do that earned the wrath of Vaimoso? And why has his wife and children suffered along?


gee..hmmm..I don't know..where do I start?..he brandished a shotgun at a high-ranking village matai..he bestowed one of the highest of four titles of Faleata pertaining to Vaimoso even though he's a faiava from Savaii..he tried to change the faalupega of Vaimoso..he went on radio and newspapers and told lies about the late Council of Deputies Mataia Visesio and Vaimoso..yep..that's amio faapua'aelo..he should be kicked out of the villageGEE U ALL STILL ON THE BC CENTURY EVEN B4 CHRIST..
wE ARE IN THE 20 CENTURY,EVERTHINGS CHANGES.
aND BESIDES THE FAIAVA FROM SAVAII KNOWS THE BEST,
hE WANTS TO CHANGE VAIMOSO FOR BETTER PLACE TO LIVE NOT A PIGSTY..
tHATS WHY WHY HE FRUSTRATE WITH THE NONSENSE,
SO HE TURN INTO ALCOHOLIC THE ONLY SOLUTION TO GET FREE HEADACHE FROM THE VILLAGE,
GIVE CHANCE TO THE SAVAII FAIAVA,HE KNOWS WHATS HE'S TALLKING ABOU..
oR RU JEALOUS COS HE IS SO CLOSE TO FIND OUT WHO'S THE BULLYING IN HERE.
VAIMOSO WILLNEVER BE THE SAME,,WILL ALWAYS REMEMBER FROM YOUR BAD JUDGEMENT AGAINST THE FAMILY...
AND YOU THINK YOUR ARE CHRISTIAN I DON;T THINK SO...
i DON'T CARE WHAT YOUR CALL ME NOW BUT THATS THE TRUTH..
I'M A PUTI'O AND A BIG MOUTH LIKE THE PU OF MY UFA, PU TELE..
I KNOW HE'S DONE ALOT OF THINGS TO UPSET THE VILLIAGE,DID HE KILL ANYBODY,OR HARM ANY ONE,RAPE,STEAL OR SLEEP WITH YOUR WIFE..
AND THATS,WHAT YOU CALL A PUAAELO,@ THE MOMENT HE STILL SMELL MOSO'OI.
JESUS B4 PILATE IS THAT RING THE BELL...????


__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

CWR wrote:

Doc in da house wrote:

O a uiga fa'apua'aelo sa fai? What behaviours or conduct are deemed to be "like stink pig" or "fa'apua'aelo"? What is so painful to Vaimoso? Your responses are relevant to public understanding of what underlies this sad Samoan saga! I am trying to understand your argument against the individual man and his family from the collective of Vaimoso village, but everytime you explode & blogg in anger the issues become clouded! So what did this man do that earned the wrath of Vaimoso? And why has his wife and children suffered along?


gee..hmmm..I don't know..where do I start?..he brandished a shotgun at a high-ranking village matai..he bestowed one of the highest of four titles of Faleata pertaining to Vaimoso even though he's a faiava from Savaii..he tried to change the faalupega of Vaimoso..he went on radio and newspapers and told lies about the late Council of Deputies Mataia Visesio and Vaimoso..yep..that's amio faapua'aelo..he should be kicked out of the villageGEE U ALL STILL ON THE BC CENTURY EVEN B4 CHRIST..
wE ARE IN THE 20 CENTURY,EVERTHINGS CHANGES.
aND BESIDES THE FAIAVA FROM SAVAII KNOWS THE BEST,
hE WANTS TO CHANGE VAIMOSO FOR BETTER PLACE TO LIVE NOT A PIGSTY..
tHATS WHY WHY HE FRUSTRATE WITH THE NONSENSE,
SO HE TURN INTO ALCOHOLIC THE ONLY SOLUTION TO GET FREE HEADACHE FROM THE VILLAGE,
GIVE CHANCE TO THE SAVAII FAIAVA,HE KNOWS WHATS HE'S TALLKING ABOU..
oR RU JEALOUS COS HE IS SO CLOSE TO FIND OUT WHO'S THE BULLYING IN HERE.
VAIMOSO WILLNEVER BE THE SAME,,WILL ALWAYS REMEMBER FROM YOUR BAD JUDGEMENT AGAINST THE FAMILY...
AND YOU THINK YOUR ARE CHRISTIAN I DON;T THINK SO...
i DON'T CARE WHAT YOUR CALL ME NOW BUT THATS THE TRUTH..
I'M A PUTI'O AND A BIG MOUTH LIKE THE PU OF MY UFA, PU TELE..
I KNOW HE'S DONE ALOT OF THINGS TO UPSET THE VILLIAGE,DID HE KILL ANYBODY,OR HARM ANY ONE,RAPE,STEAL OR SLEEP WITH YOUR WIFE..
AND THATS,WHAT YOU CALL A PUAAELO,@ THE MOMENT HE STILL SMELL MOSO'OI.
JESUS B4 PILATE IS THAT RING THE BELL...????


For information in the middle of the the above,,,
Thats what your family are all looks like..
By the way we all have that you mention but the problem is we have healthy and much cleaner,,You and your family are the filthy likes pigs butt...
The TRUTH IS HURT MY DEAR GET ON WITH IT AND TELL THE TRUTH WHO'S TRY TO GET RID OF THE FAIAVA.WHO DDIN;T ANSWER MY QUESTION???DID HE SLEEP WITH YOUR WIFE OR YOUR SISTER???WELL THATS WHAT WE CALLED.PUAAELO..

__________________
Anonymous

Date:

Can't understand anything you are saying, you either say it all in Samoan or all in English.. but then you will still dont make any sense. Are you Samoan? or a Tokelaun or something?? Sorry just looking at your stuff you saying doesn't match to the topic. You do the same in other posts as well its getting very annoying.. I advise try just observing be good for you.

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

Can't understand anything you are saying, you either say it all in Samoan or all in English.. but then you will still dont make any sense. Are you Samoan? or a Tokelaun or something?? Sorry just looking at your stuff you saying doesn't match to the topic. You do the same in other posts as well its getting very annoying.. I advise try just observing be good for you.


Anybody could understand the above lines,,,if you think you can't read please i will re-prase in a simple language..
You can see,someone with no guts adds in the middle of the phrases above,saying disgusting words,palauvale...
Thats why,i said at least we have clean,healthy hole,,, with the above filthy mouth,he looks like his own...

Stop the bull****..
I do not need advice from anybody..
Im a local human being..like you mate..
And say whats right for everyone.
FULL STOP..

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

Anonymous wrote:

Can't understand anything you are saying, you either say it all in Samoan or all in English.. but then you will still dont make any sense. Are you Samoan? or a Tokelaun or something?? Sorry just looking at your stuff you saying doesn't match to the topic. You do the same in other posts as well its getting very annoying.. I advise try just observing be good for you.


Anybody could understand the above lines,,,if you think you can't read please i will re-prase in a simple language..
You can see,someone with no guts adds in the middle of the phrases above,saying disgusting words,palauvale...
Thats why,i said at least we have clean,healthy hole,,, with the above filthy mouth,he looks like his own...

Stop the bull****..
I do not need advice from anybody..
Im a local human being..like you mate..
And say whats right for everyone.
FULL STOP..


I'm telling you i still dont understand you..! You dont make any sense at all and to the topic. Please take the advice it will be good for you and everyone

__________________
Anonymous

Date:

Anonymous wrote:

Anonymous wrote:

Anonymous wrote:

Can't understand anything you are saying, you either say it all in Samoan or all in English.. but then you will still dont make any sense. Are you Samoan? or a Tokelaun or something?? Sorry just looking at your stuff you saying doesn't match to the topic. You do the same in other posts as well its getting very annoying.. I advise try just observing be good for you.


Anybody could understand the above lines,,,if you think you can't read please i will re-prase in a simple language..
You can see,someone with no guts adds in the middle of the phrases above,saying disgusting words,palauvale...
Thats why,i said at least we have clean,healthy hole,,, with the above filthy mouth,he looks like his own...

Stop the bull****..
I do not need advice from anybody..
Im a local human being..like you mate..
And say whats right for everyone.
FULL STOP..


I'm telling you i still dont understand you..! You dont make any sense at all and to the topic. Please take the advice it will be good for you and everyoneThis conversation is close...Im not debating with someone that no nothing about grammars & besides english is our 2nd language,,,doesn't matter if miss one vowel,at least the topic is juicy,,,,,
I know,, why you don't want to understand,..about the topic...because im the clever & smart,but you are the coward and no nothing...
Sorry for putting you in misery,,, try to figure it out whats this all about..but
The topic is close cause im not in your level,,,but in reality you already know the answer.....PLEASE TAKE MY ADVICE TAKE SOME ICY COLD WATER DO YOU GOOD,,,FOR THE REST OF YOUR LIFE...__________________
1 2  >  Last»  | Page of 2  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard